Vad är babysim och minisim?

Babysim är så mycket mer än ett bad. Babysim är samvaro och glädje som stimulerar barnets motoriska utveckling. Babysim ger vattenvana men det är också viktigt att lära barnet att ha respekt för vatten.

 

När kan man börja babysimma?

För att börja med babysim ska babyn vara minst 3 månader gammal, väga mer än 4 kg och naveln vara läkt. Om barnet är för tidigt fött räknar man 3 månader från beräknat födelsedatum. Alla barn som av sina föräldrar uppfattas som friska kan babysimma. Barn med handikapp kan också babysimma. I dessa fall skall barnets läkare ha tillfrågats innan badandet startas.

Mitt barn är 9 mån. Är mitt barn för gammalt för att babysimma?

Absolut inte, det går jättebra för det är aldrig för sent att börja. Du kommer alltid att vara glad och stolt över att du gett ditt barn möjligheten att börja simma tidigt!

Varför är det bra att babysimma? 

Genom att umgås med sitt barn i vattnet ger man barnet vattenvana. Det blir betydligt lättare att lära barnen att simma senare om man upprätthåller vattenvanan. Dessutom stärker det barnets immunförsvar, förbättrar motoriken och stärker barnets muskler. Och det är roligt!

MINISIM

Varför är det bra med minisim?
Barnet får vattenvana och lär sig grunder till att simma själv utan hjälpmedel.

Målsättningen med minisim
Målsättningen för minisimmet måste utgå ifrån det enskilda barnets förutsättningar. Första delmålet mot simkunnighet är att ge barnet vattenvana. Vattenvana ger barnet hjälp i att hantera situationer där barnet hamnar oförberett i vattnet.

Vem får bada med barnet?
Vi tycker att det är positivt om båda föräldrarna har möjlighet att delta i badstunden, tänk på att i vissa bassänger är det max en vuxen per barn i vattnet. Det går bra om någon annan följer med, men det får inte vara mer än två vuxna per barn i vattnet.

ALLA BARN SOM INTE ÄR 100% POTTRÄNADE MÅSTE ANVÄNDA BABYSIMBYXOR SOM SITTER TIGHT KRING MIDJA OCH LÅR.